TITLE
AUTHOR
BORN
OCCUPATION
NATIONALITY
CONTACT
WWW
"Tylko ptaki nie płaczą"
Edward Sakowski

1952
restaurateur, writer  
Polish
e.l.sakowski@xtra.co.nz
EDWARD SAKOWSKI